Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۲۱, چهارشنبه

trisection angle

در این ترسیم که روی تمام نقاله با ستاره و پرگار کارشده است
سه زاویه
90 درجه مرکزی
75 درجه درونی
60 درجه مرکزی
با 5 خط راست همزمان تثلیث شده اند.
www.dinbali.com
 زوایای 90 درجه 75 درجه و 60 درجه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر