Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آذر ۳, دوشنبه

trisection angle

این ترسیم شامل چند شکل کشف شده من است
کاشف نام آور جهان
 چند کشف در یک شکل

 شکل های کشفی رادر این کتاب بجوئید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر