Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۲۹, پنجشنبه

trsection angle

پوسته و جبه حماقت را رها کنید.
مطلب ارزنده کوتاهی می نویسم که شاید بی سابقه باشدو به لطف آن از جبه بلاهت و پوسته حماقت که حدود 300 سال است در آن گرفتارید خارج شوید.
قرانسوا ویت قرانسوی به دنبال راه حل معادله درجه سوم جبری می گشت.همه راه ها را که بسته دید متوسل به تثلیث زاویه هندسی شد.با عدم موفقیت همراه گردید.
واضح است که هیچ ارتباط منطفی بین تثلیث زاویه در هندسه و معادله درجه سوم جبری وجود ندارد.
چون هندسه و جبر از دو مقوله متفاوت اند.هندسه علم است و جبر تنها راه حل مسئله ریاضی است.
امروزه ابلهان جهان شکست خورده میدان تثلیث زاویه موضوع را قلب کرده و وارونه جلوه می دهند.
این حمقائ می گویند : تثلیث زاویه باید از طریق جبر و معادله درجه سوم جبری حل شود.
ما موضوع تثلیث زاویه را از طریق هندسه با ستاره و پرگار حل کرده ایم و سرپوش بلاهت و حماقت بسیاری را برداشته ایم.
هرکس به روش های متعدد و متنوع ما اعتراضی دارد با ما مناظره رودررو .چشم تو چشم و در حضور جمع نماید.
کاشف نام آور جهان
www.dinbali.com
 اوج علم قله خلاقیت

 فوق اندشه برتر از نوآوری

 آمیخته هنر و علم

۱ نظر:

  1. چرا برای روش های من ارزش درخورشان را قائل نمی شوید؟
    تاکی روش های ارزنده من باید در قعر جدول باشند؟

    پاسخحذف