Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۳۰, جمعه

trisection angle

این دو کتاب علمی تحقیقی در مورد تثلیث زاویه با ستاره و پرگار است .در یک کتاب غول بی شاخ و دم.زاویه 60 درجه با 31 روش تثلیث شده و با 53 روش هریک از آن روش های 31 گانه اثبات و استدلال شده است.
در کتاب دوم تمام زوایای غول بی شاخ ودم صفت به شیوه های مختلف تثلیث و اثبات شده اند
انصاف .جوانمردی. وجدان چه حکم می کند؟
آیا این کتب باید غریب و مهجور بمانند؟
 غول زوایا زاویه 60 درجه

 غول های زوایا 60 درجه 30 درجه 120 درجه

۱ نظر: