Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آذر ۳, دوشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: هم اشتراکی یا ژنتیک در هندسه مدرن  ابلهان واحمقان گمان می کنند ما از روی غرور خود را عالم یکتای جهان می دانیم.روی سخن من فقط با دانشمندان ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر