Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۳, شنبه

مغز نباتی اساتید را به چالش بکشیم.

اثبات و استدلال مدرن شهودی .

من با این بشارت محکم و پاک احتیاج به تأئید انجمن ریاضی ناپاک و آلوده ندارم .

انجمن ریاضی غرق الوده گی و فساد است.نظرات اش برای من عالم و دانشمند پشیزی ارزش ندارد.


آیا انجمن ریاضی به اخلاق شرف و ناموس معتقد است؟

اخلاق شرف و ناموس چرا توسط انجمن ریاضی زیر پا گذاشته می شود؟انجمن ریاضی چرا این نظرات اساتید دانشکاه که هم لباس و همکارش می باشند نمی پذیرد؟

انجمن ریاضی برای این مخالفت چه دلیل موجهی دارد؟
انجمن ریاضی آیا اصل به آن محکمی را می فهمد؟


انجمن ریاضی که با علم و عالم مخالقت شدید می کند سر سپرده کجا است؟

انجمن ریاضی منافع کجا را تأمین می کند؟
انجمن ریاضی آیا وجدان دارد که حق علمی دانشمندی را پایمال می کند ؟
چرا انجمن ریاضی از مصاحبه در باره پی جدید 3.154700538379 می گریزد؟

پی جدید 3.154700538379 چه منافعی از انجمن ریاضی را به باد می دهد؟
آیا انجمن ریاضی توسط عالمان اداره می شود؟
این هم تأئید جناب آقای دکتر حیدر دانشمند استاد ریاضی دانشکاه آزاد اسلامی

چرا اساتید دانشکاه در کشور ما ارزش ندارند؟
همه در فکر تحصیل مال نا مشروع هستند.
این تأئید جناب آقای دکتر یعقوب فرجامی استاد ریاضی دانشگاه تهران از عدد پی من 3.154700538379 است

هر کس نسبت به عدد پی جدید که من کشف کرده ام اعتراض دارد با این استاد دانشکاه تهران مناظره کندکشور عقب مانده غرق در فساد از تأئید علمی استاد خود حمایت نمی کند

اساتید در کشور عاری از علم ارزش ندارند

مغز نباتی از درک علمی عاجز است

معز غیر فعال جبریست از درک و فهم اثبات و استدلال شهودی عاجز است.
اثبات و استدلال شهودی محصول مغز فعال است .
هر آنکس که شعور دارد می پذیرد.