Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۲۳, جمعه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: این دو ترسیم مبین یک موضوع است آن موضوع تثلیث زاویه با ستاره و پرگار است. در یک تصویر از تمام نقاله استفاده کرده تا بسیاری از آن چیز بفهم...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر