Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۲۸, چهارشنبه

trisection angle

بیائید مردم را به سمت و سوی زیبائی و دانش هدایت کنیم.
 9ضلعی منتظم محاطی

 تثلیث زاویه

 اثبات روش تثلیث زاویه

 تثلیث سه زاویه همزمان

۱ نظر:

  1. مردم را به سمت و سوی علم و زیبا شناسی هدایت کنید

    پاسخحذف