Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۲۸, چهارشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: اگر آدمی زاده یک جو فهم و شعور می داشت .این شیوه تثلیث زاویه با  ستاره  و پرگار را با خطکش دو نشان و تبرزین مقایسه می کرد .چه خوب می شد ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر