Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آذر ۳, دوشنبه

trisection angle

نویسنده گی کار هرکسی نیست .در ریاضی مطلب نوشتن مشکل است..اما در هندسه مدرن نوشتن و راجع به تثلیث زاویه قلم زدن مشقت دارد.اولا"باید در علم خصوصا"هندسه استخوان خورد کرده باشی.این عبارت را عالمان بخوبی درک و فهم نمی کنند چه رسد به احمق و ابله که کاملا"از مرحله پرت است .ثاینا"روئین تن باشی .چون هر از پدرو مادر قهر کرده ای بخود اجازه می دهدولنگاری کند.هرچه لایق خود ش و اجدادش می باشد نثارت کند.ثالثا"حسابی و کتابی هم در کارنیست.همین قدر که ولنگار کلاس پرروئی و مکتب بی حیائی و بی ابروئی را دیده باشد کافی است.
طرف هر را از بر تشخیص نمی دهد .ریاضی را ریاظی می نویسد.پی (Pi ) پی می خواند.آن وقت منقد تثلیث زاویه می شود.
عزیزی را می گویم.با همه این اوصاف چون اقیانوس به دهان سگ نجس وآلوده نمی شود .من هم توجهی به گفتار و رفتار این بی مقدار ها و سبک سنگان نمی کنم . راه خود را می روم
کاشف نام آور جهان
 این کتاب علمی تحقیقی تالی ندارد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر