Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۲۵, یکشنبه

trisection angle

ما برای تجارت ساخته نشده ایم.ما ، تجارت و زراندوزی دو قطب متنافر ایم.
اگر از دوکتاب علمی تحقیقی یاد می کنیم جنبه علمی آن دو مد نظر ما است.
این دو کتاب در زمینه تثلیث زاویه با ستاره و پرگار است.علم در مقابل این دو کتاب زانو زده است.
 31 روش برای تثلیث زاویه 60 درجه
53 شیوه برای اثبات

 چندین روش کلی برای تثلیث زاویه
ابطال نظریه های موجود در جهان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر