Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۳۰, جمعه

trisection angle

تعجب برانگیز است
هیچ کس  تا کنون تثلیث زاویه مستدل و منطقی نکرده است. این امر شوخی نیست.هزل نیست . مطایبه نیست. بسیار جدی جدی است. هیچ کس تا کنون تثلیث زا ویه نکرده است.ارشمیدس تثلیث زاویه نکرده است.فرما تثلیث زا ویه نکرده است.گائوس تثلیث زاویه نکرده است.فرانسوا ویت تثلیث زاویه نکرده است.گالوا تثلیث زاویه نکرده است.وانتزل تسلیث زاویه نکرده است.
نیوتن تثلیث زاویه نکرده است.انیشتن تثلیث زاویه نکرده است.خلاصه هیچ کس نکرده است.
اما من حسن دینبلی تثلیث زاویه کرده ام .یک روش و دو روش هم نکرده ام که بگویند اتفاقی بوده است.
من حسن دینبلی زاویه 60 درجه را فقط در یک کتاب خودم با 31 روش تثلیث کرده ام . کتاب اش را هم چاپ و نشر کرده ام.
همه مدعیان را هم برای مناظره علمی دعوت کرده ام
 منحصر بفرد است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر