Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آذر ۳, دوشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: ابلهان و احمقان خیال می کنند من از سر نخوت خودرا عالم منحصر بفرد جهان می دانم.با تعداد انگشت شماراز کشفیات من آشنا شوید.نوظهورها :دابره اول...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر