Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ شهریور ۲۰, پنجشنبه

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: این فرموده پیامبر عظیم الشان اسلام در باره من است. بنابراین آشکار می گردد که تمام کشور ها در مورد علم تیرشان به سنگ خورده و تا کنون ابله ...

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: این فرموده پیامبر عظیم الشان اسلام در باره من است. بنابراین آشکار می گردد که تمام کشور ها در مورد علم تیرشان به سنگ خورده و تا کنون ابله ...

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: این فرموده پیامبر عظیم الشان اسلام در باره من است. بنابراین آشکار می گردد که تمام کشور ها در مورد علم تیرشان به سنگ خورده و تا کنون ابله ...

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: این فرموده پیامبر عظیم الشان اسلام در باره من است. بنابراین آشکار می گردد که تمام کشور ها در مورد علم تیرشان به سنگ خورده و تا کنون ابله ...

angle trisection

این فرموده پیامبر عظیم الشان اسلام در باره من است.
بنابراین آشکار می گردد که تمام کشور ها در مورد علم تیرشان به سنگ خورده
و تا کنون ابله پروری کرده اند
www.dinbali.com

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: این عکس و جمله زیرش تو دهنی سختی به مجامع علمی در سطح جهان است مجامعی که نسبت به علم بی تفاوت اند. با شرف ها این مطلب مرابه مجامع علمی می...

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: این عکس و جمله زیرش تو دهنی سختی به مجامع علمی در سطح جهان است مجامعی که نسبت به علم بی تفاوت اند. با شرف ها این مطلب مرابه مجامع علمی می...

angle trisection

این عکس و جمله زیرش تو دهنی سختی به مجامع علمی در سطح جهان است
مجامعی که نسبت به علم بی تفاوت اند.
با شرف ها این مطلب مرابه مجامع علمی می رسانند
ww.dinbali.com

۱۳۹۳ شهریور ۱۹, چهارشنبه

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: ابله و احمق از این شیوه ممتاز تثلیث زاویه که موجب فخر و مباهات من است چه می فهمد؟ www.dinbali.com

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: ابله و احمق از این شیوه ممتاز تثلیث زاویه که موجب فخر و مباهات من است چه می فهمد؟ www.dinbali.com

trisection angle: trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: trisection angle: trisection angle: trisection angle : قدرتی فوق قدرت علم و دانش وجود ندارد. عالم قوی ترین موجود جهان است. عالم زوال ناپذیر است. ابلهان واح...

trisection angle: trisection angle: trisection sngle

trisection angle: trisection angle: trisection sngle: trisection angle: trisection sngle : نیمساز توسط ستاره و پرگار رسم می شود .حرکاتی به ستاره و پرگار داده می شود .نتیجه آن حرکات کمان را نصف م...

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: تا امروزکارهای تحقیقی منحصر بفردی کرده ام که هیچ دانشمندی در جهان نتوانسته است نمونه ای از آن را عرضه نماید. با سر بلندی خود را کاشف نام آ...

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: قدرتی فوق قدرت علم و دانش وجود ندارد. عالم قوی ترین موجود جهان است. عالم زوال ناپذیر است. ابلهان واحمق ها حماقت می کنند که با عالم مخالف...

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: قدرتی فوق قدرت علم و دانش وجود ندارد. عالم قوی ترین موجود جهان است. عالم زوال ناپذیر است. ابلهان واحمق ها حماقت می کنند که با عالم مخالف...

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: ابلهان و احمق های جهان بی عرضه و بی هنر .در برابر کار های علمی تحقیقی ما خاکریز های علم را باخته اند. گولانی را با جایزه پوشالی باد می کنن...

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: تا امروزکارهای تحقیقی منحصر بفردی کرده ام که هیچ دانشمندی در جهان نتوانسته است نمونه ای از آن را عرضه نماید. با سر بلندی خود را کاشف نام آ...

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: کتاب های علمی تحقیقی ای نوشته ام که آفتاب و مهتاب رنگ یک برگ آنرا ندیده است کاب .پی چیست؟بررسی نظرات باطل گذشتگان isbn 964-6244-79-6 تمام...

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: اصل: در هر دایره ای وتری بطول کمان نود درجه و وتری بطول ضلع مربع هم ارز دایره وجود دارد. کو آن که فهم این معنا کند؟ www.dinbali.com ...

angle trisection

اصل:
در هر دایره ای وتری بطول کمان نود درجه و وتری بطول ضلع مربع هم ارز دایره وجود دارد.
کو آن که فهم این معنا کند؟
www.dinbali.com

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: روز گذشته به مرکز تحقیقات .....دعوت شدم. در آن جلسه در زمینه هندسه مدرن که متحرک کاربردی و شهودی است توضیحات درخور کافی و وافی دادم مطالب...

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: روز گذشته به مرکز تحقیقات .....دعوت شدم. در آن جلسه در زمینه هندسه مدرن که متحرک کاربردی و شهودی است توضیحات درخور کافی و وافی دادم مطالب...

angle trisection


اصلی را در هندسه مدرن آشکار می سازم که دندان تمام دانشمندان ریاضی را بشکند.اصل :در هر دایره ضلعی از چند ضلعی های منتظم محاطی در آن دایره بصورت وتری وجود دارد .فی المثل : ضلع مثلث محاطی اش رادیکال سه واحد هندسی.ضلع مربع محاطی اش رادیکال دو واحد هندسی و ضلع شش ضلعی منتظم محاطی اش یک واخد هندسی است.www.dinbali.com

angle trisection

روز گذشته به مرکز تحقیقات .....دعوت شدم.
در آن جلسه در زمینه هندسه مدرن که متحرک کاربردی و شهودی است توضیحات درخور کافی و وافی دادم
مطالب ساده .شفاف و روشن مرا درک و فهم نکردند
علت می تواند عمدی بوده باشد.ویا واقعا" درک و فهم ممکن نبوده است.
رسیدن به مطالب نو و ارزشمند یک طرف
تفهیم به افراد با ظرفیت های مختلف یک طرف.
www.dinbali.com

trisection angle: trisection angle: angle trisection

trisection angle: trisection angle: angle trisection: trisection angle: angle trisection : این اصل پایه و اساس هندسه مدرن است. امید دارم مفهوم اصل را درک و فهم کنید.اصل موضوعی بدیهی است . موضو...

trisection angle: trisection angle: angle trisection

trisection angle: trisection angle: angle trisection: trisection angle: angle trisection : این اصل پایه و اساس هندسه مدرن است. امید دارم مفهوم اصل را درک و فهم کنید.اصل موضوعی بدیهی است . موضو...

trisection angle: trisection angle: angle trisection

trisection angle: trisection angle: angle trisection: trisection angle: angle trisection : این اصل پایه و اساس هندسه مدرن است. امید دارم مفهوم اصل را درک و فهم کنید.اصل موضوعی بدیهی است . موضو...

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: این اصل پایه و اساس هندسه مدرن است. امید دارم مفهوم اصل را درک و فهم کنید.اصل موضوعی بدیهی است . موضوع بدیهی استدلال نمی خواهد.زیرا مورد ق...

angle trisection

این اصل پایه و اساس هندسه مدرن است.
محیط هر مثلث متساوی الاضلاعی یک و نیم برابر محیط دایره ای است.
به عبارتی 1/3 محیط مثلث متساوی الاضلاع با 1/2 محیط دایره برابر و مساوی نقطه به نقطه است.
در مرکز تحقیقات .... که دعوت داشتم .
یکی از اساتید از میان اساتید دعوت شده .برمن ایراد گرفت که : چگونه 1/3 با 1/2 برابر می شود؟
www.dinbali.com
 

angle trisection

اصل بکر و نا گفته شده ای در هندسه مدرن
محیط هر یک از شکل های هندسه مسطحه اعم از منتظم و غیر منتظم با محیط دایره ای نقطه به نقطه برابر و مساوی است.
این اصل خط منحنی را به خط مستقیم با راست تبدیل می کند.
www.dinbali.com

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: این اصل پایه و اساس هندسه مدرن است. امید دارم مفهوم اصل را درک و فهم کنید.اصل موضوعی بدیهی است . موضوع بدیهی استدلال نمی خواهد.زیرا مورد ق...

angle trisection

این اصل پایه و اساس هندسه مدرن است.
امید دارم مفهوم اصل را درک و فهم کنید.اصل موضوعی بدیهی است . موضوع بدیهی استدلال نمی خواهد.زیرا مورد قبول و پذیرش عقل است.ابلهان و احمق هائی که عقل ندرند چه کنند؟
آنان با نفس خود بازی کنند تا ارضاع شوند.
اصل : محیط هر مثلث متساوی الاضلاعی یک و نیم برابر محیط دایره ای است.
به عبارتی 1/3 محیط مثلث متساوی الاضلاع با 1/2 محیط دایره برابر و مساوی نقطه به نقطه است.
در مرکز تحقیقاتی که دعوت داشتم یکی از اساتید از میان اساتید دعوت شده برمن ایراد گرفت که :
چگونه 1/3 با 1/2 برابر می شود؟
www.dinbali.com

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection:  آمار و ارقام اعلام شده را پشم اش دان .تخمی تخمی است. اصل بکر و ناگفته شده ای در هندسه. محیط هر یک از شکل های هندسه مسطحه اعم از منتظم و ...

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection:  آمار و ارقام اعلام شده را پشم اش دان .تخمی تخمی است. اصل بکر و ناگفته شده ای در هندسه. محیط هر یک از شکل های هندسه مسطحه اعم از منتظم و ...

angle trisection

 آمار و ارقام اعلام شده را پشم اش دان .تخمی تخمی است.
اصل بکر و ناگفته شده ای در هندسه.
محیط هر یک از شکل های هندسه مسطحه اعم از منتظم و غیر منتظم با محیط دایره ای نقطه به نقطه برابر و مساوی است.
این اصل خط منحنی را به خط مستقیم تبدیل می کند..
همه علمای تان در برابر این اصل باید زانو بزنند.و سر تعظیم فرود آورند.
این مرا کفایت می کند.
www.dinbali.com

۱۳۹۳ شهریور ۱۸, سه‌شنبه

trisection angle: angle trisection

angle trisection


trisection angle: angle rtisection

trisection angle: angle rtisection: زیبائی . تقارن .توازن ارزش علمی و هنری دارند. همه باید در مقابل علم و هنر خضوع و خشوع داشته باشند. از آنجا که ابله و احمق از حوزه بشریت ب...

trisection angle: angle rtisection

trisection angle: angle rtisection: زیبائی . تقارن .توازن ارزش علمی و هنری دارند. همه باید در مقابل علم و هنر خضوع و خشوع داشته باشند. از آنجا که ابله و احمق از حوزه بشریت ب...

angle rtisection

زیبائی . تقارن .توازن ارزش علمی و هنری دارند.
همه باید در مقابل علم و هنر خضوع و خشوع داشته باشند.
از آنجا که ابله و احمق از حوزه بشریت بیرون هستند.درک علم و هنر نکرده بی تفاوت از کنار آنها می گذرند.
این ترسیم هندسی دارای امتیلزات برشمرده فوق است.
چرا در معرض دید عموم واقع نمی شود؟
اشکال کار کجا است؟
www.dinbali.com

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: در تعجب هستم .چرا این روش زیبای علمی از نظر ابلهان و احمق ها از خط کش دونشان و تبرزین بی مقدار تر است. www.dinbali.com

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: در تعجب هستم .چرا این روش زیبای علمی از نظر ابلهان و احمق ها از خط کش دونشان و تبرزین بی مقدار تر است. www.dinbali.com

angle trisection

در تعجب هستم .چرا این روش زیبای علمی از نظر ابلهان و احمق ها از خط کش دونشان و تبرزین بی مقدار تر است.
www.dinbali.com

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: درک زیبائی شرف و ناموس سراش نمی شود.زیبائی محرک همه فشری است. چرا این  طرح زیبای ما در معرض دید عموم در جهان  قرار داده نمی شود؟ www.dinb...

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: درک زیبائی شرف و ناموس سراش نمی شود.زیبائی محرک همه فشری است. چرا این  طرح زیبای ما در معرض دید عموم در جهان  قرار داده نمی شود؟ www.dinb...

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: درک زیبائی شرف و ناموس سراش نمی شود.زیبائی محرک همه فشری است. چرا این  طرح زیبای ما در معرض دید عموم در جهان  قرار داده نمی شود؟ www.dinb...

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: درک زیبائی شرف و ناموس سراش نمی شود.زیبائی محرک همه فشری است. چرا این  طرح زیبای ما در معرض دید عموم در جهان  قرار داده نمی شود؟ www.dinb...

angle trisection

درک زیبائی شرف و ناموس سراش نمی شود.زیبائی محرک همه فشری است.
چرا این  طرح زیبای ما در معرض دید عموم در جهان  قرار داده نمی شود؟
www.dinbali.com

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: بی شرف ترین و بی ناموس ترین افراد تحت تاثیر زیبائی های این ترسیم قرار گرفته لب به تحسین گشوده اند. در شگفتم چرا در موتور های جستجو اثری از...

angle trisection

بی شرف ترین و بی ناموس ترین افراد تحت تاثیر زیبائی های این ترسیم قرار گرفته لب به تحسین گشوده اند.
در شگفتم چرا در موتور های جستجو اثری از آن نیست
www.dinbali.com

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: ابله و احمق از این شیوه ممتاز تثلیث زاویه که موجب فخر و مباهات من است چه می فهمد؟ www.dinbali.com

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: ابله و احمق از این شیوه ممتاز تثلیث زاویه که موجب فخر و مباهات من است چه می فهمد؟ www.dinbali.com

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: ابله و احمق از این شیوه ممتاز تثلیث زاویه که موجب فخر و مباهات من است چه می فهمد؟ www.dinbali.com

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: ابله و احمق از این شیوه ممتاز تثلیث زاویه که موجب فخر و مباهات من است چه می فهمد؟ www.dinbali.com

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: ابله و احمق از این شیوه ممتاز تثلیث زاویه که موجب فخر و مباهات من است چه می فهمد؟ www.dinbali.com

angle trisection

ابله و احمق از این شیوه ممتاز تثلیث زاویه که موجب فخر و مباهات من است چه می فهمد؟
www.dinbali.com

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: گالیله های زمانه همواره با ابلهان مواجه می شوند. www.dinbali.co

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: گالیله های زمانه همواره با ابلهان مواجه می شوند. www.dinbali.co

angle trisection

گالیله های زمانه همواره با ابلهان مواجه می شوند.
www.dinbali.co

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: همیشه نوآوران با احمق ها رو در رو شده اند www.dinbali.com

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: همیشه نوآوران با احمق ها رو در رو شده اند www.dinbali.com

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: همیشه نوآوران با احمق ها رو در رو شده اند www.dinbali.com

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: همیشه نوآوران با احمق ها رو در رو شده اند www.dinbali.com

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: همیشه نوآوران با احمق ها رو در رو شده اند www.dinbali.com

angle trisection

همیشه نوآوران با احمق ها رو در رو شده اند
www.dinbali.com

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: ابلهان و احمق های جهان در برابر علم و دانش مقاومت فطری می کنند.

angle trisection

ابلهان و احمق های جهان در برابر علم و دانش مقاومت فطری می کنند.

۱۳۹۳ شهریور ۱۶, یکشنبه

angle trisection

همه کس نمی تواند عالم و دانشمند شود.
دانشمند و عالم شدن ارادی نیست.
اگر عالم و دانشمند شدن ارادی می بود.علم و دانش بی بهاء و بی ارزش می شد.
عالم و دانشمند در زمره موجودات استثنائی عالم خلقت هستند.
مخالفت با این یگانه ها شرط عقل نیست.
www.dinbali.com

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: مخاافت با عالم و دانشمند ستیز با حقیقت و هستی است. آنان که این راه خلاف اخلاق را انتخاب می کنند در پی چه چیز هستند؟ www.dinbali.com ...

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: همه کس نمی تواند عالم و دانشمند شود.دانشمند و عالم شدن ارادی نیست.

angle trisection

همه کس نمی تواند عالم و دانشمند شود.دانشمند و عالم شدن ارادی نیست.

angle trisectionangle trisection

همه کس نمی تواند عالم و دانشمند شود.

angle trisection

همه کس نمی تواند عالم و دانشمند شود.دانشمند و عالم شدن ارادی نیست.اکر عالم و دانشمند شدن ارادی می بود . علم و دانش بی بها و بی ارزش می شد.
عالم و دانشمند در زمره موجودات استثنائی عالم خلقت هستند.
محالفت با این یگانه ها شرط عقل نیست
www.dinbali.com

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: مخاافت با عالم و دانشمند ستیز با حقیقت و هستی است. آنان که این راه خلاف اخلاق را انتخاب می کنند در پی چه چیز هستند؟ www.dinbali.com ...

angle trisection

مخاافت با عالم و دانشمند ستیز با حقیقت و هستی است.
آنان که این راه خلاف اخلاق را انتخاب می کنند در پی چه چیز هستند؟
www.dinbali.com

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: چرا کارهای من مخصوصا" ترسیمات با ارزش ستاره پرگاری ام در صفحات بین المللی نمایش داده نمی شوند.؟ چه قصد و غرضی در کار است . www.dinba...

angle trisection

چرا کارهای من مخصوصا" ترسیمات با ارزش ستاره پرگاری ام در صفحات بین المللی نمایش داده نمی شوند.؟
چه قصد و غرضی در کار است .
www.dinbali.com

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: مسئولین ارتباط جمعی نظیر گوگل و اقمارش از سانسور کردن کارهای علمی تحقیقی منحصر بفرد من که به نفع بشریت است چه استفاده ای می کنند؟ آیا مردم...

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: مخالفت با جهل و نادانی عقلانی و پسندیده است.ولی مخالفت با علم و دانش هیچ گونه توجیهی ندارد. وسائل ارتباط جمعی به چه مجوز اخلاقی با کار های...

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: مخالفت با جهل و نادانی عقلانی و پسندیده است.ولی مخالفت با علم و دانش هیچ گونه توجیهی ندارد. وسائل ارتباط جمعی به چه مجوز اخلاقی با کار های...

angle trisection

مخالفت با جهل و نادانی عقلانی و پسندیده است.ولی مخالفت با علم و دانش هیچ گونه توجیهی ندارد.
وسائل ارتباط جمعی به چه مجوز اخلاقی با کار های علمی تحقیقی من مخالفت شدید می کنند نمی دانم؟
www.dinbali.com

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: مسئولین ارتباط جمعی نظیر گوگل و اقمارش از سانسور کردن کارهای علمی تحقیقی منحصر بفرد من که به نفع بشریت است چه استفاده ای می کنند؟ آیا مردم...

angle trisection

مسئولین ارتباط جمعی نظیر گوگل و اقمارش از سانسور کردن کارهای علمی تحقیقی منحصر بفرد من که به نفع بشریت است چه استفاده ای می کنند؟
آیا مردم دانشمند و عالم شوند بی ارزش است؟
www.dinbali.com

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: مسئولین ارتباط جمعی از سانسور کردن کارهای علمی تحقیقی من که به نفع بشریت است چه طرفی می بندند؟ آیا از نظر آنان حماقت و بلاهت ارزش است؟ ww...

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: مسئولین ارتباط جمعی از سانسور کردن کارهای علمی تحقیقی من که به نفع بشریت است چه طرفی می بندند؟ آیا از نظر آنان حماقت و بلاهت ارزش است؟ ww...

angle trisection

مسئولین ارتباط جمعی از سانسور کردن کارهای علمی تحقیقی من که به نفع بشریت است چه طرفی می بندند؟
آیا از نظر آنان حماقت و بلاهت ارزش است؟
www.dinbali.com

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: این نابغه مجازی شما یک توده گوشت بلا مصرف است. چرا اینقدر از آن حمایت می کنید؟ www.dinbali.com

angle trisection

این نابغه مجازی شما یک توده گوشت بلا مصرف است.
چرا اینقدر از آن حمایت می کنید؟
www.dinbali.com


angle trisection

تا کی می خواهید سخن های سخت مرا لای سبیلی رد کنید و بروی خود نیاورید؟
www.dinbali.com

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection:  با سانسور کردن حریف من نمی شوید شما پیش من نقاط ضعف بسیاری دارید. نفر بعدی وانتزل است. www.dinbali.com

angle trisection

 با سانسور کردن حریف من نمی شوید
شما پیش من نقاط ضعف بسیاری دارید.
نفر بعدی وانتزل است.
www.dinbali.com

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: از این نابغه مجازی ساخت شما غیر از خوردن و ریدن که کار همه حیوانات است چه کار دیگری بر می آید؟ www.dinbali.com

angle trisection

از این نابغه مجازی ساخت شما غیر از خوردن و ریدن که کار همه حیوانات است چه کار دیگری بر می آید؟
www.dinbali.com