Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۲۲, پنجشنبه

trisection angle

در مرکز تحقیقاتی دعوت داشتم تا در باره محاسبه محیط دایره به قطر دایره که انجام داده ام وبه عدد 3.154700538 رسیده ام توضیحاتی بدهم.
چندین نفر دکتر ریاضی حضور داشتند.
از من خواستند موضوع را تجریدی بیان کنم.دو سه جمله که گفتم .نظرشان عوض شد.
من برای مقدمه از اصل « ظهور »شروع کردم.تمام نفرات حاضر در جلسه گیره پاچ کردند.
اصل « ظهور » این است.
پیرامون هر مثلث متساوی الاضلاع ی یک ونیم برابر محیط دایره ی است.حضرات از هر و دو ی ی چیزی نفهمیدند.
اینجا بود که دریافتم چه کار بزرگی پیش رو دارم.
www.dinbali.com
 کمان نیم صفحه در حال مستقیم الخط شدن

۱ نظر:

  1. از این که علم و دانش را حمایت می کنید متشکرم.
    لطف کنید مطلب را قسمت بین المللی بگذارید

    پاسخحذف