Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۲۳, جمعه

trisection angle

pi=C/D=AL/AG
C محیط دایره است .D قطر دایره است
AL ضلع مثلث متساوی الاضلاع است
AG شعاع نیم دایره محاط در مثلث است
من بجای طول محیط دایره به طول قطر دایره .
طول یک ضلع از مثلث متساوی الاضلاع با طول شعاع دایره منحصر بفرد هم اشتراک با مثلث متساوی الاضلاع را در نظر گرفته ام.
مثلث متساوی الاضلاع را « مثلث آخر » و دایره هماشتراک اش را « دایره اول » نام نهاده ام.
حاصل این دو طول AL/AG نسبت به یکدیگر
عدد مطلق ثابت 3.154700538.....است
این عدد انحصاری منعلق به کلیه دوایراست
 در تصویر هر دو طول مشخص و معین هستند
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر