Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۲۵, یکشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: ما برای تجارت ساخته نشده ایم.ما ، تجارت و زراندوزی دو قطب متنافر ایم. اگر از دوکتاب علمی تحقیقی یاد می کنیم جنبه علمی آن دو مد نظر ما است....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر