Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۳۰, جمعه

trisection angle: trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: trisection angle: trisection angle: trisection angle : درک و فهم درجلسه برآنم داشت مقدمه را از سطحی پائین تر انتخاب کنم. به رادیان و شعاع دایره پرداختم این ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر