Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۲۱, چهارشنبه

trisection angle

تثلیث زاویه با ستاره و پرگارروی تمام نقاله انجام داده ام
زاویه مورد نظرم زاویه 60 درجه در موقعیت
زاویه محاطی است
www.dinbali.com
 زاویه 60 درجه محاطی قوس 120 درجه می طلبد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر