Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آذر ۳, دوشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: این ترسیم شامل چند شکل کشف شده من است کاشف نام آور جهان  چند کشف در یک شکل  شکل های کشفی رادر این کتاب بجوئید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر