Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۲۴, شنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: چرا جهان علم و دانش با پدیده های علمی جدید .چون گذشته و در زمان گالیله عمل می کنند؟ آیا جهل حاکم بر زمان است؟ آیا جهل بر جهان حکومت می کند...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر