Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۲۳, جمعه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: در مرکز تحقیقاتی که دعوت داشتم نتوانستم به حاضرین که تمامی دکترریاضی بودند بفهانم در این ترسیم محیط دایره به خط مستقیم تبدیل شده و 6 راد...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر