Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آذر ۱, شنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: بسیاری درک چشمی شان از درک شنوائی شان قوی تر است. من مخصوصا"تثلیث زاویه با ستاره و پرگار را روی تمام نقاله کارکرده ام تا بهتر قابل د...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر