Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۲۳, جمعه

trisection angle

اصل تجریدی « ظهور » به صورت شهودی درآمده است
در این ترسیم اختلاف مثلث متساوی الاضلاع با مثلث های منساوی الساقین
را بخوبی می توان درک و فهم کرد
 اصل ظهور برای هر سه ضلع مثلث صادق است

۱ نظر:

  1. در مقابل حمایت حامیان علم و دانش غیر از تشکر کار دیگری نمی توان کرد.
    لطف کنید در قسمت بی المللی بگذارید

    پاسخحذف