Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۲۹, پنجشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: این دو ترسیم هر دو مربوط به تثلیث زاویه به روش « صادق » است سه زاویه همزمان تثلیث شده اند. انصاف دهید آیا خطکش دو نشان و تبرزین با این رو...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر