Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آذر ۳, دوشنبه

trisection angle

ابلهان و احمقان خیال می کنند من از سر نخوت خودرا عالم منحصر بفرد جهان می دانم.با تعداد انگشت شماراز کشفیات من آشنا شوید.نوظهورها :دابره اول.مثلث آخر.قثای عالم. قثای باسط . قثای افسر.ذوزنقه طلائی. ذوزنقه سرور.مثلیث باب العلم..مثلث شیر.مثلث مظهرالعجایب.مستطیل باطن.مستطیل خم .مستطیل هادی . مستطیل نرگس.
چهارضلعی آمال .مربع نور .اصل تشابه مطلق.اصل ظهور .تحرک کاربرد شهود در هندسه مدرن .
شیوه های تثلیث زاویه با ستاره و پرگار.روش های مستثیم الهط کردن کمان دایره.تعین رادیان روی محیط دایره
کاشف نام آور جهان
این چهار ضلعی آمال است.آیا از آن چیزی می فهمید؟
 چهار ضلعی آمال

۱ نظر:

  1. ابله و احمق نمی داند هر تکی را پاتکی است.هر فیقتری را فیلتر شکنی است علم را فیلتر می کنی چه شود؟
    من الان با دو فیلتر شکن دارم کار می کنم.

    پاسخحذف