Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۲۲, پنجشنبه

trisection angle

درک و فهم درجلسه برآنم داشت مقدمه را از سطحی پائین تر انتخاب کنم.
به رادیان و شعاع دایره پرداختم
این دو را نیز نمی دانستند.طوطی وار چیزی به گوش شان خورده بود.
درپی رادیان را ضبط کرده بودند.مرتب تکرار می کردند .دو پی رادیان
تعریف رادیان.: رادیان طول قسمتی از محیط دایره است که طول اش برابر با شعاع دایره است
پس رادیان .شعاع منحنی الخط شده است.
ویا شعاع رادیان مستقیم الخط شده است.
سوالات به علت نفهمیدن این تبدیل شروع شد.
هرچه سعی کردم حالی شان کنم که قطر دایره
2 رادیان محیط طول دارد موفق نشدم.
شما بدانید :قطر دایره برابر قسمتی از محیط دایره است
که مستقیم الخط شده است
 کمان نصف دایره میل  به مستقیم الخط شدن دارد

۱ نظر:

  1. حمایت حامیان علم جای تشکر دارد.
    در قسمت بی الملل بگدارید

    پاسخحذف