Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۲۹, پنجشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: روش های تثلیث زاویه مرا روی نقاله دیدید. آن شیوه استفاده از نقاله برای کسانی بود که درک و فهم شان زیاد رشد نکرده است اکنون نقاله را برمی ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر