Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۲۴, شنبه

trisection angle

این دو ترسیم هر دو مربوط به تثلیث زاویه به روش « صادق » است
سه زاویه همزمان تثلیث شده اند.
انصاف دهید آیا خطکش دو نشان و تبرزین با این روش شایسته و قابل مقایسه اند؟
 زوایای 90 .60 .30 درجه همزمان تثلیث شده اند

 روایای 90.60.30 درجه تثلیث شده اند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر