Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۲۱, چهارشنبه

trisection angli

دو دایره متقاطع با خط المرکزین شعاع کمان 120 درجه بدست می دهد
به سبب فقر امکانات نتوانستم دو نقاله را بصورت متقاطع در آورم
در این ترسیم کمان 120 درجه تثلیث شده است.
www.dinbali.com
 کمان 120 درجه تثلیث شده

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر