Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۲۵, یکشنبه

trisection angle

غیر از دو کتاب علمی تحقیقی ای که چاپ و نشر کرده ایم.
کتب دیگری هم در تثلیث زاویه پرداخته ایم.این ترسیم از یکی از آن کتاب ها است
 تثلیث زاویه فوق اندیسه

۱ نظر:

  1. حامیان علم را باید معزز خواند
    چرا در حمایت ما و کارهایمان را شایسته نمی دانید؟

    پاسخحذف