Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۲۳, جمعه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: pi=C/D=AL/AG C محیط دایره است .D قطر دایره است AL ضلع مثلث متساوی الاضلاع است AG شعاع نیم دایره محاط در مثلث است من بجای طول محیط دایره...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر