Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۲۱, چهارشنبه

trisection angle

در این ترسیم ستاره پرگاری کمان 180 درجه موجب
تثلیث دو کمان
120درجه
و یک زاویه
60 درجه محاطی شده است
کماکان 5 خط راست سه زاویه را همزمان
تثلیث کرده است.
www.dinbali.com
 180 درجه 120 درجه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر