Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۲۷, سه‌شنبه

trisection angle

چرا از علم و دانش می گریزید؟
چرا از علم متحول شده استقبال نمی نمائید.
این شیوه تثلیث زاویه فوق العاده با ارزش است.
 تثلیث زاویه با ستاره و پرگار فراتر از اندیشه بشر

۱ نظر:

  1. وقتی علم و دانش محبوس و زندانی شود باید بازدید کننده گان اش اندک و انگشت شمار باشند.

    پاسخحذف