Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

ه‍.ش. ۱۳۹۳ آبان ۲۳, جمعه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: درک و فهم درجلسه برآنم داشت مقدمه را از سطحی پائین تر انتخاب کنم. به رادیان و شعاع دایره پرداختم این دو را نیز نمی دانستند.طوطی وار چیزی ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر