Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۲۱, چهارشنبه

trisection angle

در این ترسیم تثلیث زاویه که با ستاره و پرگار انجام داده ام
سه زاویه 90 درجه مرکزی
60 درجه درونی
30 درجه مرکزی
همزمان با 5 خط راست تثلیث شده اند.
اسم این روش را « صادق » نهاده ام
www.dinbali.com
 90درجه 60 درجه 30 درجه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر