Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۲۴, شنبه

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: این اصل پایه و اساس هندسه مدرن است. امید دارم مفهوم اصل را درک و فهم کنید.اصل موضوعی بدیهی است . موضوع بدیهی استدلال نمی خواهد.زیرا مورد ق...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر