Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۳۰, جمعه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: تعجب برانگیز است هیچ کس  تا کنون تثلیث زاویه مستدل و منطقی نکرده است. این امر شوخی نیست.هزل نیست . مطایبه نیست. بسیار جدی جدی است. هیچ کس ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر