Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۳۰, جمعه

trisection angle

شاخ غول بی شاخ و دم تثلیث زاویه . زاویه 60 درجه را برای همیشه بشکنیم.
این دو کتاب علمی تحقیقی من در مورد تثلیث زاویه با ستاره و پرگار است.
در یک کتاب « تثلیث زاویه 60 درجه و روش های اثبات آن با ستاره و پرگار » غول بی شاخ و دم زاویه 60 درجه با 31 روش تثلیث شده وبا 53 روش . هر یک از آن روش های 31 گانه اثبات و استدلال شده است.
در کتاب دوم تمام زوایای غول بی شاخ و دم صفت به شیوه های مختلف تثلیث و اثبات شده اند.
انصاف. وجدان . جوانمردی چه حکم می کند؟
آیا این کتب باید مهجور و غریب بمانند؟
کاشف نام آور جهان
 قدرش فردا شناخته می شود

 ارزش والایش فردا آشکار می گردد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر