Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۲۹, پنجشنبه

trisection angle

کاملا" علمی صد در صد علمی علمی ناب علمی خالص
جبر
جبر روش حل معادله است .جبر علم نیست .جبر دانش نیست.جبر متعارف با حل معادله است.
معدلات را با درجه و نما یشان می شناسند.می گویند : مادله درجه یک.معادله درجه دو . معادله درجه سه.
جبر برای هندسه معادلاتی را صورت داده است.این معادله درجه یک برای محاسبه نسبت محیط دایره به قطر دایره است. 
C/D=Pi
این معادله اصم و بلا جواب است.این معادله حل نشدنی است.این معادله سه مجهول دارد.
این معادله درجه دوهم مال هندسه است
X*X=YZ
اصم است . بدون جواب است.سه مجهول دارد.معادلات درجه سوم بسیاری هم وجود دارد که تا کنون شیوه ای برای حل آنها یافت نشده است.
فرانسوا ویت برای یافتن راه حل به تثلیث زاویه روی آورد . حکیم عمر خیام به تشابه متوسل شد.
هردو بدون حصول نتیجه دست از دنیا شستند و به دیار باقی شتافتند.
ما به لطف. الهی و بادهش های او .معادله    C/D=Pi را از طریق هندسه حل کردیم و دقت یک ضربدر ده بقوه منهای سی رابه جهان علم و دانش فزریق کردیم


 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر