Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۲۱, چهارشنبه

trisection angle

در این ترسیم که با ستاره و پرگار کار شده است
زاویه 75 درجه درونی تثلیث گردیده است.
مخصوصا" ترسیم را روی تمام نقاله کار کرده ام.
www.dinbali.com
 زاویه 75 درجه درونی تثلیث شده است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر