Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۲۳, جمعه

trisection angle

این دو ترسیم مبین یک موضوع است
آن موضوع تثلیث زاویه با ستاره و پرگار است.
در یک تصویر از تمام نقاله استفاده کرده تا بسیاری از آن چیز بفهمند.
در یک شکل از دایره ساده بهره جسته ام تا افراد با درک بیشتر از آن
چیز بیاموزند.
زوایائی که در ترسیم شرکت دارند
120 درجه مرکزی
90 درجه درونی
60 درجه مرکزی می باشند.
تثلیث گر زاویه 90 درجه درونی است.
 زاویه تثلیث گر 90 درجه درونی است

 تثلیث گر زاویه 90 درجه درونی است

۱ نظر:

  1. منعمان نعمت را پس نمی گیرند.ترسیناتی را که در قسمت بی المللی می گذارید چرا پس می گیرید و برمی دارید؟ ضمنا" ترسیمات منسجم باشند درآموزش بیشتر موئثر اند
    با تشکر

    پاسخحذف