Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۲۱, چهارشنبه

trisection angle

بسیاری درک چشمی شان از درک شنوائی شان قوی تر است.
من مخصوصا"تثلیث زاویه با ستاره و پرگار را روی تمام نقاله کارکرده ام
تا بهتر قابل درک و فهم باشد
www.dinbali.com
 این زاویه 60 درجه مرکزی است که تثلیث شده است

۱ نظر:

  1. از این که علم و دانش را یاری می کنید صمیمانه تشکر می کنم.
    کاشف نام آور جهان

    پاسخحذف