Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۲۸, چهارشنبه

trisection angle

اگر آدمی زاده یک جو فهم و شعور می داشت .این شیوه تثلیث زاویه با  ستاره  و پرگار را با
خطکش دو نشان و تبرزین مقایسه می کرد .چه خوب می شد
 سه زاویه همزمان تثلیث شده

۱ نظر:

  1. ازحمایت شما تشکر می کنم .لطف کنید ترسیمات مرا هم در صدر ترسیم ها نشان دهید
    از انصاف به دور است کارهای استثنائی من در قعر جدول باشند.
    باز هم متشکرم

    پاسخحذف