Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۲۸, چهارشنبه

trsection angle

ذوق زیبا شناسی را در مردم تقویت کنید.
با چه زبانی و با کدام جملاتی بگویم 
تثلیث زاویه با ستاره و پرگار آمیخته ای از علم و هنر است
چرا درک نمی کنید خطکش دو نشان و تبرزین بازیچه ای است
 این استدلال زیبا است

۱ نظر: