Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۳۰, جمعه

trisection angle

این ستاره و پرگار من به اضافه خلاقیت و نوآوری های من این کتاب علمی تحقیقی منحصر به فرد را به وجود آورده اند
آیا می دانید .این دو ابزار و این کتاب علمی تحقیقی چه کرده اند؟
دمار از گرده گائوس .فرانسوا ویت . گالوا . وانتزل کشیده اند.
این ستاره و پرگار من دو دوست دیرینه من به انضمام ابتکارات و ابداعات من این کتاب علمی تحقیقی یگانه در همه دوران ها را پدید پاورده اند.
این کتاب نام و آوازه گائوس .ویت. گالوا و بسیاری را سکه یک پول کرده از اوج شهرت به حضیض بدنامی کشیده است.
 یگانه روزگار

 دو با ارزش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر