Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۲۳, جمعه

trisection angle

 اصل ظهور
در مرکز تحقیقاتی که دعوت داشتم
دکتر های ریاضی حاضر در جلسه نتوانستند از این دو تصویر هندسی گویا
اصل « ظهور » را درک و قهم کنند.

 اصل ظهور

۱ نظر:

  1. در برابر حمایت از علم و عالم کاری غیر از تشکر از من ساخته نیست
    لطف کنید در قسمت بی المللی بگذارید

    پاسخحذف