Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

ه‍.ش. ۱۳۹۳ مرداد ۲۷, دوشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: محیط دایره به لطف پرگار به ساده گی به سه قسمت برابر می شود. دایره را با قطر نصف کنید. بدون تغییر دادن دامنه پرگار .سوزن پرگار را روی یکی ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر