Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ مرداد ۲۷, دوشنبه

trisection angle

از پنج ضلعی منتظم محاطی می گذریم
شش ضلعی منتظم محاطی لطف و عنابت خاص دایره است .
با پرگار دایره را می نگاریم.
بدون دست کاری دامنه پرگار .پرگار را شش بار روی محیط دایره دوران می دهیم
شش ضلعی منتظم محاطی به وجود می آید
www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر