Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

ه‍.ش. ۱۳۹۳ مرداد ۲۶, یکشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: خط مستقیم مجموعه ای از نقطه است .خط منحنی هم مجموعه ای از نقاط است. جنس هردو خط یکی است.جنس هر دو خط از نقطه است. این دو نوع خط به یکدیگر...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر